Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Saturday, August 29, 2015

Member Login:

The price of freedom

Tags: Columnists
Comments

מחיר החירות

להיות עם חפשי בארצנו

יוסי טסטסה

מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי

בחודש החולף התקיימו להם בזה אחר זהה שלושה ימים מהותיים אותם מציין העם היהודי בעת המודרנית, כמו באו להזכיר לנו את כאב העבר, כאבו של ההווה ונחמה בצידו: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

באופן מצמרר ציינה השנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבישראל חיים למעלה מ-6 מיליון יהודים, מספר הזהה לקורבנות היהודים במהלך השואה היהודית באירופה לפני קרוב ל-70 שנה.

בזמן השואה לא היינו עם חופשי ובעצם הגלות אשר כפה על העם היהודי הכובש הרומי נמשכה קרוב לאלפיים שנה. היו בה מעשי טבח, גירוש, הפקעת רכוש ואדמות והשפלות אין סוף.

בעת המודרנית זכה העם היהודי למדינה משלו, וכפי שנאמר בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, כל יהודי באשר הוא יכול לחוש גאה וחזק ולו כי יש לנו מדינה שהיא שייכת לעם החי בישראל ולעם היהודי באשר הוא.

המגן על החירות, זה המונע מהיהודים להיות קרבן לשואה נוספת או לכל התעללות אחרת הוא צבא ההגנה לישראל והאזרחים האמיצים היושבים בציון. ולחירות זו יש מחיר שלעיתים הוא קשה מנשוא. בעצם גיוס ילדינו לצבא אנחנו מבינים את הצורך לתרום ולהיות מגן לעם היושב בציון וליהדות התפוצות. איש-איש בתורו, איש-איש עם חרבו.

לצערנו הרב לשליחות זו יש לעיתים מחיר כבד אותם משלמים לוחמי צה"ל בחייהם ומרגע ז משתנה חיי משפחותיהם לנצח. כן, לחירות יש מחיר. מה שנתפס כטריוויאלי וברור עבור אומות רבות בעולם, עבור העם היהודי זהו לא עניין של מה בכך.

התקשיתי להסביר לבני משפחתי על הקושי שבהצמדת יום הזיכרון ליום העצמאות, הצמדת כאב ואבל לחירות ולשמחה אינסופים. הדברים שזורים זה בזה ותלויים זה בזה. אין אחד בלי השני ולטעמה המתוק של החירות מתלווים רגעים מרים שיזכירו לנו מאין בנו.

מדינת ישראל אינה דבר טבעי וברור מאליו ובוודאי שלא הוגשה לנו על מגש של כסף. אנו משלמים יום-יום ושעה שעה את מחיר החופש ולוואי ויום אחד יפרוץ לו השלום הנכסף אך עד אז נמשיך לאחוז בחרב.

אמר בשעתו אחד מאלופי צה"ל שעם כל הכאב באובדן העצום, עדיין כמות הרוגים בכל מלחמות ישראל אינה מתקרבת לכמות היהודים שהנאצים הרגו ביומיים בשיא ההשמדה בשנת 1944.

בשנתה ה-65 ניצבת מדינת ישראל החופשית בפני הכרעות קשות. השעון המדיני מתקתק ועימו השעון הדמוגרפי לפתרון מול הפלסטינים.

גם הצנטריפוגות באיראן ממשיכות להסתובב בקצב מהיר וכמות האורניום המועשר שבידי הרפובליקה האיסלאמית מכחישת השואה והקוראת להשמדת ישראל הולכת וגדלה.

האביב הערבי הפך לחורף איסלאמי שממנו צצים גורמים קיצוניים עוד יותר המתדפקים על גבולות מדינת ישראל.

בשעה זו מתוך כאב ותקווה על כל עם ישראל במדינת ישראל ובתפוצות לגלות אחדות, נחישות ולמצוא תעצומות נפש אל האתגרים העומדים מולנו.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.