Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Monday, October 5, 2015

Member Login:

Hopes for a new social policy

Tags: Columnists
Comments

צדק לכל

אם תקום בישראל ממשלה חברתית הרבה ישראלים החיים בצפון אמריקה יחזרו לישראל

יוסי טסטסה

עבור העיתון היהודי-קנדי

ישראלים רבים החיים בצפון אמריקה ובקנדה בפרט עוקבים בעניין רב אחרי ההתפתחויות הפוליטיות המתרחשות בימים אלה בישראל. הבחירות מאחורינו וללא ספק עלייתם של יאיר לפיד, ראש מפלגת "יש עתיד" ועלייתו של נפתלי בנט, ראש מפלגת "הבית היהודי" טומנים בחובם הזדמנות ממשית לשינוי סדר היום החברתי.

כדי להבין איך הדבר משפיע על ישראלים החיים בניכר, יסבירו לכם האחרונים שאחת הסיבות העיקריות לבואם לגולה היא תחושת אי הצדק בכל הקשור לשוויון בנטל. תמיד אמרו אלה ששליש מהאוכלוסייה עובד, שליש מהאוכלוסייה משלם מיסים ושליש מהאוכלוסייה מתגייס ולאחר מכן משרת במילואים. הבעיה היא שמדובר באותו שליש.

שיטת הבחירות בישראל הביאה למציאות מעוותת של סחטנות שנמשכה על פני עשרות שנים והחמירה במיוחד בעשור האחרון. לא משנה מי הייתה מפלגת השלטון, תמיד נתנו הטבות מפליגות למפלגות מהמגזר היהודי חרדי. אלה כללו הטבות מפליגות לאברכים, הנחות ברכישת דירה, מתן קצבאות ילדים באופן לא שוויוני ובעיקר פטור גורף משירות בצה"ל.

אם תתקבלנה החלטות אופרטיביות אמיצות שתשפרנה את השוויון בנטל וזאת בהסכמה רחבה ישראלים רבים ימצאו עצמם עולים על המטוס וחוזרים לחיות במדינת ישראל, כאזרחים גאים ותורמים ולא כפראיירים.

עם כל האמפטיה שיש לי ליאיר לפיד ולמפלגתו, נראה לי שדווקא נושא הדגל בתחום זה יהיה נפתלי בנט ולא איש אחר. בנט הוא מלח הארץ, שירת ביחידה מובחרת, נלחם במלחמות ישראל. הוא חובש כיפה ומהווה מעין גשר אמיתי בין העולם החרדי והעולם החילוני. השבוע נפגש בנט עם אלי ישי יו"ר ש"ס. פרטי הפגישה לא פורסמו אך ללא ספק הסיכוי שזו הייתה מוצלחת ועניינית היא הרבה יותר גבוהה אילו נפגשו לפיד וישי באותם נסיבות.

השוויון בנטל הוא ערך עליון בישראל המודרנית. מדינת ישראל הוקמה מייד לאחר השואה ותחושת שותפות הגורל היא נדבך מרכזי בהווי של אזרחיה היהודיים אשר עשו ועושים זה למען זה, נלחמים זה למען זה ויודעים שהם תלויים זה בזה. המשפטים "כל ישראל חברים" ו"כל ישראל ערבים זה לזה" הם סלע קיומנו בעולם עוין שלא השתנה בו הרבה במאות השנים האחרונות בכל הקשור לשנאת ישראל.

כולי תקווה שיקום בישראל סדר חברתי חדש שיבוסס על שיתוף, הבנות פשרות ותחושת ערבות הדדית אמיתית. בישראל חשובה התורה, אך לא פחות ממנה חשובים גם השירות בצה"ל, הרפואה המדעים וכמובן התרומה וההשתתפות בשוק העבודה.

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.