Headlines:

The Canadian Jeiwsh News

Tuesday, October 21, 2014

Member Login:

Legitimacy

Tags: Columnists
Comments

לגיטימציה

ככל שחולפות השנים קהילות ישראליות בחו"ל זוכות להכרה ממסדית

יוסי טסטסה

מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי   

לפני למעלה משנתיים ראיינתי את נתן (אנטולי) שרנסקי עת ביקר בטורונטו. הייתי מעט נבוך לקראת הראיון כיוון ששרנסקי סימל אז ועדיין מסמל גם היום דמות מוערכת ביותר, ובכל הקשור לציונות שרנסקי נמצא בחוד החנית.

על מנת לעלות לארץ ישראל בילה שרנסקי במשך שנים בכלא בברית המועצות. עם שחרורו קבל שרנסקי מחמאה מראש ממשלת בריטניה בשעתו, מרגרט תאצ'ר, על עמידתו מול כוחות עצומים שלא מנעו ממנו את הדרך אל החופש. בהמשך דרכו עלה שרנסקי לישראל הגיע לחיים הפוליטיים, וכיהן בתפקיד שר בממשלות ישראל.

והנה אני עומד מולו ישראלי יליד מדינת ישראל היהודית והחופשית שבחר ללכת נגד הזרם והעתיק את חייו ואת חיי משפחתו לקנדה. פעם קראו לנו יורדים, נפולת של נמושות ושאר ביטויים שאינם מחמיאים וזאת בלשון המעטה.

והנה יושב מולי שרנסקי הנכבד ואומר בלשון חופשייה וכנה שזכותו של כל אדם לגור ולחיות היכן שיחפוץ גם אם הוא ישראלי. העולם הוא גדול ולכן תזוזות של אנשים בין מקומות הן דבר מקובל וצריך ללמוד לקבל ולחיות איתו.

מאז התגברה הלגיטימציה יותר ויותר. התקיים כנס ראשון מסוגו בשם "ישראלים בתפוצות" וכל השאר היסטוריה. גם המפגשים, ההתבטאויות והאינטראקציה בין הקהילה המקומית לבין נציגים רשמיים של ממשלת ישראל בדגש הקונסול הכללי קיבלו אף הם לגיטימציה וקיים שיח בונה ופורה בין הקהילה לבין נציגי מדינת האם – תהליך מבורך ביותר שהלוואי ויתעצם ומכך נרוויח כולנו.

לעניין אחר, בעוד העם בישראל עסוק בעיכול תוצאות הבחירות והג