The Canadian Jeiwsh News

Tuesday, October 6, 2015

Member Login:

Pasternak new leader of Israeli scouts in the GTA

Tags: Columnists
Comments
נבחרה הנהגה חדשה לשבט "חרמון"

גיל (פיורי) פסטרנק מונה לתפקיד ראש שבט הצופים באזור טורונטו רבתי

מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
זמן קצר לאחר היבחרו של גיל (פיורי) פסטרנק לתפקיד יו"ר ועד ההורים של שבט "חרמון",
פגשתיו לראיון ובו שוחחנו על תפישת עולמו, חזונו והיעדים אותם היה רוצה לממש בשנת
הפעילות הקרובה
נבחרה הנהגה חדשה לשבט "חרמון"

גיל (פיורי) פסטרנק מונה לתפקיד ראש שבט הצופים באזור טורונטו רבתי

מיוחד עבור העיתון היהודי-קנדי
זמן קצר לאחר היבחרו של גיל (פיורי) פסטרנק לתפקיד יו"ר ועד ההורים של שבט "חרמון",
פגשתיו לראיון ובו שוחחנו על תפישת עולמו, חזונו והיעדים אותם היה רוצה לממש בשנת
הפעילות הקרובה
 
 גיל נשוי לנטע, הם הורים לשישה בנים בטווח גילאים
שבין 17 - 3 שנים. המשפחה הגיעה לקנדה באוקטובר
2010 היישר מרמת הגולן. נוף, בנם הבכור של גיל ונטע
פעיל בשכבה הבוגרת של שבט ”חרמון“ ואף נטל חלק
בהצגה ”בוסתן ספרדי“ של תיאטרון המפגש אשר הוצגה
לאחרונה וזכתה לתשבחות רבות.

”שבט "חרמון" הוא שבט הצופים היחידי הפעיל בקנדה ועלינו להיות גאים על קיומה של
פעילות זו“, אומר גיל. ”המטרה המרכזית והעליונה היא שמירת הזהות הישראלית
והעצמתה. ברור ששפת התקשורת היא עברית, אך מעבר לשפה אנחנו חושפים את הנוער
לערכים תרבותיים שהם חלק מזהותה של מדינת ישראל. ערכים אלה כוללים ימים חשובים
בהיסטוריה המודרנית של מדינת ישראל כמו יום הזיכרון, יום העצמאות ותאריכים חשובים
אחרים. גם לציון חגי ישראל והמסורת היהודית יש מקום בפעילות השבט“.

חזון השבט מדגיש את מחויבותו לשמירה על הערכים והמטרות של תנועת הצופים העבריים
בישראל, קרי: חינוך לחיים דמוקרטיים, סובלנות, אחריות חברתית, אהבת ארץ ישראל
וחיזוק הזהות היהודית והישראלית של החניכים.

גיל מציין את ייחודו של שבט הצופים באזור טורונטו רבתי ואת המורכבות בהנהגתו. ”אילו
היינו שבט צופים ישראלי ממוצע, סביר להניח שהרמה השפתית והרקע המוקדם של
החניכים היו פחות או יותר דומים“, אומר גיל.

”עם זאת המציאות בקנדה שונה בבסיסה. אמנם כל הפעילים
הם ילדים להורים ישראליים, אך ישנם ביניהם כאלה שגדלו
שנים רבות בישראל ורק לאחרונה הגיעו לקנדה. אחרים הגיעו
הנה בגיל מוקדם וטבעי הדבר שאנו מוצאים פערי שפה ופערי
חוויה בכל הקשור לזהות הישראלית. דווקא בשל כך אני רואה
בשבט הצופים ובפעילות בו כאמצעי לא רק של הגברת
הזהות אלא גם של שיתוף בידע בשפה ושאר הרבדים
החברתיים שנוער בימינו זקוק לו כל כך“, הוסיף גיל.

עיקר פעילותו של שבט חרמון מתקיימת בימי ראשון במתחם בית הספר טטנבאום-צ'אט. גיל
מקווה שבעתיד הנראה לעין יזכה שבט ”חרמון“ למקום של קבע ובו תתרכז עיקר פעילותו.
”אנו פועלים לפי גרף פעילות שנתי והשנה הנוכחית הסתיימה. אשמח לראות בעתיד פעילות
שתכלול מחנה קיץ ופעילויות אחרות שכרגע אינן חלק מהוויית השבט“, אמר גיל.

החניכים בשבט ”חרמון“ שייכים למספר קטגוריות. עם השכבה הבוגרת, שהיא גם הנהגת
השבט, נמנים פעילים בכיתות י' - י"ב. נערי ונערות השכבה הבוגרת מדריכים ילדים בכיתות
ג' - ח'. ילדי כיתה ט' נמצאים בשלב הביניים, אלה עוברים קורס הדרכה וסמינר הדרכה אשר
מכשירים אותם לתפקידי הנהגה בהמשך ונותנים בידיהם כלים מקצועיים וחברתיים החיוניים
הן להתפתחותם האישית והן לתפקידים עתידיים בהנהגת השבט.

שבט ”חרמון“ הינו חלק מהנהגת ”צבר“, פעילותו ממומנת על ידי הפדרציה היהודית של אזור
טורונטו רבתי, הנהגת ”צבר“ בניו- יורק שמממנת את השליח והמרכז. בנוסף, הורי החניכים
נושאים בדמי השתתפות שנתית עבור כל ילד

כשנשאל גיל לגבי שאיפתו לשנה הבאה, הוא הדגיש את הצורך בבנייתה של תוכנית עשירה
ומעניינת שתתרום להנאתם ולאישיותם של החניכים. גיל הדגיש את החשיבות של תקשורת
טובה ושיתוף פעולה עם הפדרציה היהודית, הנהגת הצופים וועד ההורים.

”אני מאחל לכולנו שנת פעילות מוצלחת ומעשירה שתביא להגברת האחדות והזהות של
הדור הצעיר“, סיים גיל את דבריו

© 2015 - CJNEWS.COM, all rights reserved.